Lịch họp VNPT
Ứng dụng xem lịch họp Tập đoàn VNPT
Bản nội bộ
Điều hành địa bàn
Phục vụ cho lãnh đạo các cấp theo dõi thông tin địa bàn
iOS
TEST SIP-UA
Phục vụ cho lãnh đạo các cấp theo dõi thông tin địa bàn
iOS
VNPT ĐHSX
Cập nhật các loại PCT thực hiện tại các Đội Viễn thông, thống kê báo cáo, thu thập và tra cứu thông tin
iOS
VNPT ĐHSX VERSION < 12.0
Cập nhật các loại PCT thực hiện tại các Đội Viễn thông, thống kê báo cáo, thu thập và tra cứu thông tin
iOS
VNPT ĐHSX TEST SERIAL MYTV
Cập nhật các loại PCT thực hiện tại các Đội Viễn thông, thống kê báo cáo, thu thập và tra cứu thông tin
iOS
Tiếp Thị Family
Cập nhật thông tin đăng ký sử dụng gói Family
iOS
Báo cáo số liệu
Báo cáo số liệu cho lãnh đạo
iOS
VNPT Schedule
Ứng dụng xem lịch hop, và hệ thống điều hành quản lý công việc Được phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin - VNPT TP.HCM
Cẩm nang giao tiếp
Các thông tin hỗ trợ cho NV Kỹ thuật và NV Kinh doanh trong quá trình cung cấp dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ,... cho Khách hàng
iOS
VNPT ePay
VNPT ePay là ứng dụng do VNPT TP.Hồ Chí Minh phát triển nhằm hỗ trợ cho các Khách hàng của VNPT có thể chủ động quản lý thông tin liên hệ và thanh toán cước viễn thông trực tuyến bằng tài khoản ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán trực tuyến khác
Get it on Google Play
VNPT Bán Chăm Thu
Ứng dụng hỗ trợ nhân viên kinh doanh
iOS
THU CUOC - MOBILE(1.1.4)
Ứng dụng hỗ trợ nhân viên thu cuoc.
iOS
Face Detection
Check in
iOS
THU CUOC - MOBILE - TEST(1.1.2)
Ứng dụng hỗ trợ nhân viên thu cuoc.
iOS
NCOVID-19 TRACKING
ung dung quan ly thong tin nguoi nhiem benh/ nghi nhiem CoVid-19.
iOS
VCP (Video Call Platform)
Ung dung goi video.
iOS
EOC Khan Cap
Ung dung EOC khan cap.
iOS
UCC VCall Sample
Ung dung goi video...
iOS
IDP BOCA - PROD
Hệ thống xác thực định danh điện tử Bộ Công An
iOS
IDP BOCA - DEMO
Hệ thống xác thực định danh điện tử Bộ Công An
iOS
ICam Location
Ung dung thu thap, khao sat toa do he thong ICam.
iOS
VNPT Camera
Cập nhật vị trí tọa độ khảo sát camera
iOS
Chấm Sáng kiến
Ứng dụng chấm sáng kiến VNPT HCM.
iOS
VCALL-TEST
Test Vcall it2.
iOS
VNPT Service Desk (Jira app)
Bản mobile của cntt.vnpt.vn với một số chức năng cơ bản
iOS